Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting!
0.00

Jouw Winkelwagen

Veilig afrekenen
PRIVACY VERKLARING Choco-Online
Choco-Online gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht (2991CT) aan
de Middenbaan 32, hierna te noemen “Choco-Online” hecht veel waarde
aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.
Choco-Online verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de
bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Choco-Online
u over de manier waarop Choco-Online uw
persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy
Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Choco-Online
worden aangeboden op Choco-online.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan

1. Persoonlijk
Choco-Online gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke
winkelervaring te bieden. Choco-Online past wat u op Choco-online.nl
ziet aan op uw interesses. Choco-Online gebruikt
daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun
u hier meer lezen.
2. Doel
Choco-Online verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens.
Door middel van het bezoeken van Choco-online.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en
geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze
Privacy Verklaring. Choco-Online gebruikt uw gegevens voor
verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou
ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw
bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden
verwerkt door Choco-Online.
3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Choco-Online uw naam, e-mailadres,
adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw
bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Choco-Online
 verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling,
bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op Choco-online.nl bij een externe verkoper bestelt, 
geeft Choco-Online uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze
net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Choco-Online dat doet.
4. Uw account
In uw account op Choco-online.nl slaat Choco-Online onder andere
de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en
betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst & opgegeven
informatie en interesses.
5. Klantenservice
U kunt e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik
van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren.
Choco-Online registreert gegevens over het telefoongesprek en
bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Choco-Online
 gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw
vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
6. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Choco-Online
 heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven
stelt Choco-Online samen op basis van uw gegevens als vermeld
onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u
interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Choco-Online meer
wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Email naar Info@choco-online.nl of via de nieuwsbrief zelf.
7. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn
voor andere bezoekers en of Choco-Online over uw
klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Choco-Online bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw
account.
8. Persoonlijk winkelen
Op basis van uw eerdere bezoeken aan Choco-online.nl houdt Choco-Online 
uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Choco-Online haar aanbod aan u daarop aanpassen. 
Choco-Online gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen.
Lees op https://choco-online.nl/cookies meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
9. Verbetering van diensten Choco-Online
Choco-Online kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4
gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat
onderzoek voor Choco-Online uitvoeren, geeft Choco-Online uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Choco-Online gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te
voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Choco-Online
uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Choco-Online uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en
andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan
een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of
onrechtmatige gedragingen.
11. Achteraf betalen
Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Choco-Online uw
kredietwaardigheid toetsen. Choco-Online kan daarbij
gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Choco-Online uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel
mogen gebruiken.
12. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
Choco-Online deze gegevens net zoals die van andere klanten van
Choco-Online.
13. Social media
Op sommige plekken op Choco-online.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw
winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Choco-Online krijgt geen toegang tot uw social media-account.
14. Andere doeleinden
Tot slot kan Choco-Online uw gegevens gebruiken voor andere
doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Choco-Online geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Choco-Online voor de in
deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Choco-Online
 een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze
Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Choco-Online op grond van een wettelijke plicht gehouden is
persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Choco-Online maakt – voor zover dat van haar verlangd mag
worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer
om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het
onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Choco-Online ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info@choco-online.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u
ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Choco-Online tijdens een lopende sessie gebruik
maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle
cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie
ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de
instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Choco-online.nl werken
mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Choco-Online

1. Choco-Online heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik
door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de
persoonsgegevens die Choco-Online verwerkt ten behoeve van
Choco-online.nl. Choco-Online accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten
van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Choco-Online bewaart persoonsgegevens gedurende een periode
van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Choco-online.nl, tenzij Choco-Online
 op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te
bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Choco-Online behoudt zich het recht voor om deze Privacy
Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Choco-online.nl bekend gemaakt worden. Door na
wijzigingen gebruik te maken van Choco-online.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde
Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Choco-online.nl in de gaten.
De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 18-10-2021.
logo
Copyright © 2021 Choco-Online
magnifiercrossmenuchevron-down