PRIVACY VERKLARING M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert
M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht (2991CT) aan
de Middenbaan 32, hierna te noemen “M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert” hecht veel waarde
aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. M.A.E. Bosmans h.o.d.n.
Chocolaterie Albert verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de
bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert M.A.E. Bosmans h.o.d.n.
Chocolaterie Albert u over de manier waarop M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert uw
persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy
Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie
Albert worden aangeboden op Choco-online.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan

1. Persoonlijk
M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke
winkelervaring te bieden. M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert past wat u op Choco-online.nl
ziet aan op uw interesses. M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert gebruikt
daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun
u hier meer lezen.
2. Doel
M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens.
Door middel van het bezoeken van Choco-online.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en
geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze
Privacy Verklaring. M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert gebruikt uw gegevens voor
verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou
ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw
bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden
verwerkt door M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert.
3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert uw naam, e-mailadres,
adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw
bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. M.A.E. Bosmans h.o.d.n.
Chocolaterie Albert verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling,
bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op Choco-online.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft M.A.E. Bosmans h.o.d.n.
Chocolaterie Albert uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze
net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert dat
doet.
4. Uw account
In uw account op Choco-online.nl slaat M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert onder andere
de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en
betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst & opgegeven
informatie en interesses.
5. Klantenservice
U kunt e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik
van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren.
M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert registreert gegevens over het telefoongesprek en
bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt M.A.E. Bosmans
h.o.d.n. Chocolaterie Albert gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw
vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
6. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. M.A.E. Bosmans h.o.d.n.
Chocolaterie Albert heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven
stelt M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert samen op basis van uw gegevens als vermeld
onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u
interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert meer
wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Email naar Info@choco-online.nl.
7. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn
voor andere bezoekers en of M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert over uw
klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt M.A.E. Bosmans
h.o.d.n. Chocolaterie Albert bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw
account.
8. Persoonlijk winkelen
Op basis van uw eerdere bezoeken aan Choco-online.nl houdt M.A.E. Bosmans h.o.d.n.
Chocolaterie Albert uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan M.A.E. Bosmans
h.o.d.n. Chocolaterie Albert haar aanbod aan u daarop aanpassen. M.A.E. Bosmans h.o.d.n.
Chocolaterie Albert gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen.
Lees op https://choco-online.nl/cookies meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
9. Verbetering van diensten M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert
M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4
gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat
onderzoek voor M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert uitvoeren, geeft M.A.E. Bosmans
h.o.d.n. Chocolaterie Albert uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te
voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert
uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan M.A.E. Bosmans h.o.d.n.
Chocolaterie Albert uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en
andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan
een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of
onrechtmatige gedragingen.
11. Achteraf betalen
Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert uw
kredietwaardigheid toetsen. M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert kan daarbij
gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan M.A.E. Bosmans h.o.d.n.
Chocolaterie Albert uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel
mogen gebruiken.
12. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert deze gegevens net zoals die van andere klanten van
M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert.
13. Social media
Op sommige plekken op Choco-online.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw
winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. M.A.E. Bosmans h.o.d.n.
Chocolaterie Albert krijgt geen toegang tot uw social media-account.
14. Andere doeleinden
Tot slot kan M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert uw gegevens gebruiken voor andere
doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert voor de in
deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden M.A.E.
Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze
Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert op grond van een wettelijke plicht gehouden is
persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert maakt – voor zover dat van haar verlangd mag
worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer
om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het
onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die M.A.E. Bosmans h.o.d.n.
Chocolaterie Albert ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info@choco-online.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u
ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert tijdens een lopende sessie gebruik
maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle
cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie
ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de
instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Choco-online.nl werken
mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert

1. M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik
door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de
persoonsgegevens die M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert verwerkt ten behoeve van
Choco-online.nl. M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten
van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert bewaart persoonsgegevens gedurende een periode
van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Choco-online.nl, tenzij M.A.E. Bosmans h.o.d.n.
Chocolaterie Albert op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te
bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. M.A.E. Bosmans h.o.d.n. Chocolaterie Albert behoudt zich het recht voor om deze Privacy
Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Choco-online.nl bekend gemaakt worden. Door na
wijzigingen gebruik te maken van Choco-online.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde
Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Choco-online.nl in de gaten.
De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 14-11-2018.